Dienstverlening

Organisatie

 • Vormgeven en organiseren van strategisch personeelsbeleid.
 • Strategische formatie- en personeelsplanning.
 • Begeleiden van en uitvoering geven aan reorganisaties.
 • Procesontwikkeling- en optimalisatie ten behoeve van eigenaarschap.
 • Uitvoering geven aan Europese aanbestedingstrajecten.

Adviseren

 • Adviseren op het gebied van risicomanagement en kostenbesparing op werknemersverzekeringen.
 • Adviseren rondom het eigenrisicodragen voor de ZW en de WGA en in het bijzonder de WW voor Overheids en Onderwerkgevers.

Trainen

 • Trainen van RVT,  bestuurders, management en medezeggenschap op bovenstaande thema’s.
 • Workshops
 • Presentaties

Interim opdrachten

 • HR specialist
 • HR management
 • Organisatieadviseur
 • Trainer en spreker
 • Business-developer
 • Accountmanager sociale zekerheid