Actueel

9 januari 2018

Conflict over de besteding van publiek geld aan Bovenwettelijke WW

Een conflict tussen tussen de PO raad en de bonden met het kabinet dreigt over geld voor werkloze leerkrachten in het basisonderwijs. Wie heeft nu welk standpunt? Lees meer in dit artikel.

 

8 januari 2018

Workshop ERD WW

De WIA is een bekende werknemersverzekering. Toch is de WW in sector Onderwijs en Overheid een veel grotere schadepost dan de WIA. En daar kan en moet iets aan gedaan worden. Lees hier meer.

 

10 december 2017

Normaliseren van Bovenwettelijke WW-uitkeringen.

Arie Slob – minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs – stelt dat basisscholen best zelf middelen kunnen aanwenden om loonsverhoging te realiseren en de werkdruk te verlagen. Hoe zit dat nu precies? Lees hier meer.

 

5 december 2017

Staking leraren basisonderwijs

Op 12 december 2017 gaan de leraren in het basisonderwijs weer staken. De inzet van deze staking is €1,4 miljard voor werkdrukverlaging en salarisverhoging. Lees hier meer over hoe het Primair Onderwijs haar budget besteedt aan inactieven.