Workshop Sociale Zekerheid

Het adviseren van werkgevers op het gebied van de Ziektewet en de WGA lijkt wel gemeengoed. We kennen in Nederland een lange en complexe keten van beïnvloeding: RVT, bestuur, management, operatie, medezeggenschap en interne specialisten.

Allemaal ondersteund door een leger aan externe specialisten die actief zijn op het gebied van risicobeheersing, risicodekking, verzekeringen, mobiliteit en employabiliteit.

Wat opvalt is dat ondanks het enorme kennisaanbod van verschillende specialismen, de Ziektewet- en WGA-schade bij Overheids- en Onderwijswerkgevers hoog blijft.

Nog bijzonderder is het feit dat de de werkloosheidslasten bij deze werkgevers – als gevolg van de WW en bovenwettelijke WW – landelijk gezien ruim twee keer zo hoog zijn als totale WIA: ruim €700 miljoen per jaar aan werkloosheidslasten versus €300 miljoen aan WIA uitkeringen. Dit is opmerkelijk omdat elke Overheids- en Onderwijswerkgever bij wet eigenrisicodrager is voor de WW.

Het thema ‘ERD WW’ lijkt bij bij geen enkel specialisme een onderwerp te zijn waar aandacht voor is. Terwijl het wel degelijk goed beïnvloedbaar is (en moet zijn) in alle aspecten van de keten van beïnvloeding. Daarbij kan de beïnvloeding van Ziektewet en WGA niet los gezien worden van de beïnvloeding van de WW.

Op welke wijze dat kan licht ik toe in deze workshop, waarbij we in gaan op aspecten als:

 • De achtergrond van sociale zekerheid voor de Overheids- en Onderwijswerkgevers;
 • Relevante wetgeving;
 • Samenhang met de ‘bekende’ risico’s;
 • Kostenramingen;
 • Tools voor beïnvloeding;
 • Praktijkcasuistiek.

De inhoud van de workshop wordt aangepast op de doelgroepen: RVT/bestuurders, controllers en adviseurs sociale zekerheid.

Data workshops

 • Woensdag 24 januari
 • Donderdag 25 januari
 • Woensdag 31 januari
 • Donderdag 8 februari
 • Woensdag 14 februari

De workshops vangen aan om 13:00 uur en eindigen om 16:30 uur.

Aanmelden en Kosten

U kunt zich aanmelden via mijn contactpagina of via een directe mail. Vermeld bij uw aanmelding uw voorkeursdate en functie. Kosten per deelnemer bedragen €195,- exclusief BTW. Indien er meerdere aanmeldingen zijn van één werkgever geldt een korting van 10% per deelnemer.

De workshops worden gehouden in omgeving van Alkmaar of Utrecht, afhankelijk van de deelnemers.“>