Over mij

De complexiteit van ons sociale zekerheidsstelsel lijkt omgekeerd evenredig te staan in verhouding tot de mate waarin een individu zijn eigen zekerheden en persoonlijk leiderschap vormgeeft.

Om in deze dynamiek als individu, groep, organisatie of sector te ontwikkelen, innoveren en te verbeteren is expertise nodig van de context, generieke ontwikkelingen èn specialistische kennis, om van daaruit – en detail – producten, diensten en processen te ontwikkelen waar het individu in mee kan gaan en zijn eigen verantwoordelijkheid in (h)erkent en daarnaar handelt.

Mijn expertise ligt om in deze dynamiek brancheorganisaties en werkgevers bij te staan als projectmanager, adviseur en innovator. Mijn specialisatie ligt op het terrein van het eigenrisico dragen voor WW en alle sectorale boven en na-wettelijke regelingen in de sector Overheid & Onderwijs.

Ik ben in het sociaal zekerheidsdomein ook inzetbaar op:

  • Productontwikkeling (van sales, operatie tot facturatie);
  • Riskmanagement en compliancy in het publiek domein;
  • Integrale analyse en advisering van werknemersverzekeringen;
  • Ontwikkelen van uitvoering geven aan werknemersverzekeringen;
  • Begeleiden van reorganisaties;
  • Openbare (europese) aanbestedingstrajecten;
  • (Her)inrichten van werkprocessen gericht op effectieve en succesvolle output van het individu en organisatie.